AFD tài trợ 1,5 triệu euro cho HIFU

0 Phú Duy
(ANTĐ) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) vừa ký kết thỏa ước tài trợ 1,5 triệu euro (tương đương 2,3 triệu USD) dưới hình thức viện trợ không hoàn lại cho Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP HCM (HIFU).

AFD tài trợ 1,5 triệu euro cho HIFU

(ANTĐ) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) vừa ký kết thỏa ước tài trợ 1,5 triệu euro (tương đương 2,3 triệu USD) dưới hình thức viện trợ không hoàn lại cho Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP HCM (HIFU).

Mô hình một trong những khu ĐTM ở TP.Hồ Chí Minh

Khoản tài trợ này dành cho một dự án tăng cường năng lực của HIFU và các đơn vị quản lý những dự án cơ sở hạ tầng tại địa phương được AFD tài trợ, trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường và nhà ở xã hội.

Khoản viện trợ không hoàn lại 1,5 triệu EUR này bổ sung cho hạn mức tín dụng 30 triệu EUR mà AFD đã cấp cho HIFU vào ngày 15/09/2006 để tài trợ cho các cơ sở hạ tầng công cộng. Dự án này nhằm tăng cường năng lực quản lý của HIFU và các đối tác cùng khách hàng chính của HIFU, nhất là những tổ chức được tài trợ bằng hạn mức tín dụng AFD trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường và nhà ở xã hội.

Mục đích chính của dự án này là hỗ trợ cho UBND TP HCM đáp ứng một cách hiệu quả và cách tân cho những nhu cầu ngày càng tăng về cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội của khu dân cư, thông qua việc phát triển những thông lệ hướng tới phát triển bền vững và đánh giá kết quả.

Dự án đáp ứng ba mục tiêu : tăng cường năng lực nhân sự của HIFU để giúp cho Quỹ này chuẩn bị đối mặt với thách thức của sự phát triển kinh tế xã hội trong khu vực ; tăng cường năng lực quản lý cho các tổ chức được tài trợ bằng hạn mức tín dụng AFD trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nhà ở xã hội và môi trường ; và cuối cùng là cải tiến các phương pháp thực tiễn về trách nhiệm xã hội và môi trường tại TP HCM, nhằm hỗ trợ HIFU, các cơ quan chức năng TP.Hồ Chí Mính và các đối tác, khách hàng chính của HIFU đáp ứng các thông lệ quốc tế tối ưu về môi trường và xã hội.

Tổng số tiền cam kết hỗ trợ phát triển chính thức của Tập đoàn Cơ quan Phát triển Pháp dành cho Việt Nam là 850 triệu Euro.

Phú Duy

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top