95 triệu USD cải thiện chất lượng sản phẩm nông nghiệp và phát triển khí sinh học

0 Hùng Anh
(ANTĐ) - Ngày 30-6, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký thông qua khoản vay trị giá 95 triệu USD nhằm cải thiện độ an toàn và chất lượng các loại nông sản hàng hóa của Việt Nam và cung cấp nguồn năng lượng sạch thay thế cho các hộ gia đình thông qua việc phát triển khí sinh học.

95 triệu USD cải thiện chất lượng sản phẩm nông nghiệp và phát triển khí sinh học

(ANTĐ) - Ngày 30-6, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký thông qua khoản vay trị giá 95 triệu USD nhằm cải thiện độ an toàn và chất lượng các loại nông sản hàng hóa của Việt Nam và cung cấp nguồn năng lượng sạch thay thế cho các hộ gia đình thông qua việc phát triển khí sinh học.

Dự án hướng tới việc nâng cao các quy định về thực phẩm và hệ thống kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo độ an toàn và chất lượng của các loại thực phẩm dành cho tiêu dùng nội địa cũng như dành cho xuất khẩu. Đồng thời hỗ trợ xây dựng các thiết bị sản xuất khí sinh học, góp phần giảm mối nguy hại đối với sức khỏe từ chất thải gia súc và cung cấp một nguồn năng lượng thay thế cho khoảng 40.000 hộ gia đình.

ADB cũng cung cấp một khoản trợ giúp kỹ thuật không hoàn lại trị giá 1,5 triệu USD để hỗ trợ ban đầu cho việc quản lý dự án và thiết lập một chiến lược để mở rộng chương trình quốc gia về khí sinh học. Chính phủ Việt Nam sẽ đóng góp 300.000 USD cho dự án hỗ trợ kỹ thuật này.

Hùng Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top