560 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Các công ty được vay tối đa bao nhiêu?

0 Hà Linh
ANTD.VN - Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được chia làm 4 lĩnh vực với nguồn vốn hỗ trợ khác nhau.

ảnh 1Doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn ưu đãi trong 7 năm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) vừa công bố chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo có hạn mức là 100 tỷ đồng, thời gian ân hạn trả gốc tối đa là 24 tháng. Mức cho vay tối đa là 10 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có hạn mức là 180 tỷ đồng, thời gian ân hạn trả gốc tối đa là 18 tháng; Hạn mức vay tối đa là 20 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Tương tự, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo cũng có hạn mức 180 tỷ, thời gian ân hạn trả gốc tối đa là 18 tháng nhưng mức vay tối đa là 25 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Chương trình cũng hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải 100 tỷ đồng, thời gian ân hạn trả gốc tối đa là 24 tháng và mức cho vay tối đa là 25 tỷ đồng.

Bộ KH-ĐT cho biết, số vốn vay trên được dùng để đầu tư cơ bản. Thời hạn vay 7 năm. Lãi suất cố định trong suốt thời hạn vay vốn là 7%/năm. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản bảo đảm cho khoản vay.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top