5 ngày để lập doanh nghiệp mới

0 Băng Dương
(ANTĐ) - Mã số doanh nghiệp (DN) sẽ đồng thời là mã số thuế. Khi thành lập mới, các DN sẽ được cấp 1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Trong thời hạn tối đa 5 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng Đăng ký kinh doanh thuộc các sở KH&ĐT sẽ phải trả kết quả hồ sơ là giấy chứng nhận trên cho DN.

5 ngày để lập doanh nghiệp mới

(ANTĐ) - Mã số doanh nghiệp (DN) sẽ đồng thời là mã số thuế. Khi thành lập mới, các DN sẽ được cấp 1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Trong thời hạn tối đa 5 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng Đăng ký kinh doanh thuộc các sở KH&ĐT sẽ phải trả kết quả hồ sơ là giấy chứng nhận trên cho DN.

Đây là điểm mới nhất được quy định trong Thông tư liên tịch số 05/2008 vừa ban hành của Liên Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính và Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với DN.

Để tạo thuận lợi, các DN thành lập trước thời điểm Thông tư có hiệu lực không phải thay đổi ngay mã số DN. Việc thay đổi này sẽ được thực hiện đồng thời khi DN thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Các DN có thể gửi hồ sơ thành lập qua mạng điện tử tới cơ quan đăng ký kinh doanh, nhưng khi nhận kết quả, DN phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký bằng giấy để cơ quan đăng ký kinh doanh đối chiếu và lưu hồ sơ.

Băng Dương

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top