16 tỷ đồng xúc tiến thương mại biên giới

0  HàLinh
(ANTĐ)  - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1374/QĐ-TTg, đồng ý việc sử dụng 16 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại năm 2010 đã được Quốc hội phê duyệt để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại biên giới năm 2010.

16 tỷ đồng xúc tiến thương mại biên giới

(ANTĐ)  - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1374/QĐ-TTg, đồng ý việc sử dụng 16 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại năm 2010 đã được Quốc hội phê duyệt để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại biên giới năm 2010.

Đồng thời, giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Bộ Tài chính điều chỉnh, xác định cụ thể nội dung, nguyên tắc, mức độ hỗ trợ để làm căn cứ cho việc phê duyệt, quyết toán, cấp kinh phí thực hiện các đề án, nội dung của Chương trình phù hợp các cam kết trong WTO. Đây là điều kiện rất thuận lợi để hỗ trợ các tỉnh biên giới đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, giao lưu hàng hoá xuất nhập khẩu.                        

 HàLinh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top