100 triệu USD nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và tài chính

0 Hà Anh
(ANTĐ) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam vừa ký hiệp định vay cho Chương trình Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 2 và Tiểu chương trình 2 của Chương trình Hỗ trợ Lĩnh vực Tài chính lần thứ 3 với tổng trị giá 100 triệu USD.

100 triệu USD nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và tài chính

(ANTĐ) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam vừa ký hiệp định vay cho Chương trình Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 2 và Tiểu chương trình 2 của Chương trình Hỗ trợ Lĩnh vực Tài chính lần thứ 3 với tổng trị giá 100 triệu USD.

Hai khoản vay hỗ trợ chính sách này ghi nhận thành quả tốt đẹp mà Việt Nam đã đạt được trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN), và xây dựng lĩnh vực tài chính sâu rộng và vững vàng hơn nhằm giảm thiểu các tác động các điều kiện ngoại cảnh. 

Về lĩnh vực tài chính, chương trình vừa mới được phê duyệt chú trọng vào sự ổn định tài chính toàn diện và sự phát triển của lĩnh vực tài chính phi ngân hàng, bao gồm các thị trường chứng khoán và trái phiếu, cũng như tăng cường các luật và quy định nhằm tăng sự minh bạch và bảo vệ các nhà đầu tư và người tiêu dùng.

Kết quả sẽ là một ngành tài chính đa dạng hơn và vững vàng hơn với tỷ trọng vốn từ thị trường vốn cung cấp cho các hoạt động đầu tư trong nước sẽ tăng lên hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.

Phạm vi và hiệu quả lớn hơn của các kênh tài chính trung gian phi ngân hàng được thay thế sẽ tăng cường sự ổn định của lĩnh vực tài chính thông qua nâng cao cạnh tranh; hỗ trợ giảm thiểu các rủi ro từ sự bất ổn định trong lĩnh vực tài chính nhằm làm giảm đi tính dễ bị tổn thương của người nghèo có nguy cơ lại rơi vào đói nghèo phát sinh từ khủng hoảng tài chính.

Dưới những biện pháp cải cách thống nhất, chương trình chính sách cố gắng đưa môi trường pháp chế đối với các thị trường vốn lên ngang bằng với các tiêu chuẩn quốc tế thông qua việc cải thiện cơ chế công bố thông tin, và tạo một khuôn khổ vững vàng hơn cho việc phát hành trái phiếu.

Hà Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top