100% mạng truyền hình cáp chuyển sang công nghệ số

0 Vân Hằng
(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg  phê duyệt quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh-truyền hình (PT-TH) đến năm 2020, đảm bảo đại đa số người dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được cung cấp các dịch vụ PT-TH đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợp với mọi đối tượng.

Đến năm 2020:

100% mạng truyền hình cáp chuyển sang công nghệ số

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg  phê duyệt quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh-truyền hình (PT-TH) đến năm 2020, đảm bảo đại đa số người dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được cung cấp các dịch vụ PT-TH đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợp với mọi đối tượng.

Từ nay đến năm 2015, 100% dân cư được phủ sóng truyền hình mặt đất, 100% dân cư trung tâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mạng truyền hình cáp. Đến năm 2020, hạ tầng truyền dẫn, phát sóng được phát triển đồng bộ, hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ. Trước năm 2020, chuyển hoàn toàn sang công nghệ số với 100% các mạng cáp được ngầm hóa dọc các tuyến đường, phố chính tại trung tâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ di động băng rộng (IMT-2000) và các công nghệ mới tiếp theo để phát triển các dịch vụ phát thanh, truyền hình di động. Từng bước phát triển công nghệ truyền hình Internet (IPTV), truyền hình có độ phân giải cao (HDTV); hình thành và phát triển thị trường truyền dẫn, phát sóng PT-TH trên cơ sở tham gia của các doanh nghiệp Nhà nước (hoặc công ty cổ phần mà Nhà nước nắm cổ phần chi phối) nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo sự quản lý thống nhất, có hiệu quả.           

Vân Hằng

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top