• Giá cả thị trường sẽ ổn định hơn

    Giá cả thị trường sẽ ổn định hơn

    ANTĐ - Theo Bộ Tài chính, tình hình kinh tế năm 2014 sẽ tích cực hơn, trong đó tăng trưởng kinh tế khoảng 5,8%, tốc độ lạm phát 7%, xuất khẩu tăng 10%. Việc điều hành giá cũng như giá cả thị trường được dự báo sẽ ổn định hơn. 

  • Những cảnh báo bị phớt lờ

    Những cảnh báo bị phớt lờ

    ANTĐ - Danh sách hội viên trong mạng nội bộ của Công ty Holiday thể hiện lên đến 90.000 người. Cứ nhân bình quân mỗi hội viên 375 USD, sẽ ra số tiền mà Công ty Holiday đã thu. Đáng chú ý, Hà Nội chỉ là 1 trong 20 tỉnh, thành phố có “chân rết” của trò “vừa du lịch, vừa kiếm tiền” này.