• Vui buồn phố cổ

    Vui buồn phố cổ

    ANTD.VN - Lâu nay người ta nói nhiều đến phố cổ Hà Nội. Đã có nhiều cuộc hội thảo để đưa ra những giải pháp nhằm tôn tạo, giữ gìn kiến trúc, bản sắc, lịch sử của khu phố cổ đã tồn tại hàng ngàn năm. Nhưng qua hai thập niên của thế kỉ 21 thì phố cổ vẫn là… phố cổ.