Kiện toàn nhân sự các cơ quan Quốc hội

  • 16/11/2013 06:35
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
ANTĐ - Ngày 15-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn ĐBQH về việc tăng số Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội. Quốc hội đã biểu quyết tán thành việc tăng số Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội với tỷ lệ 80,52%.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã đọc Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu bổ sung Ủy viên UBTVQH,Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội. Trong đó, giới thiệu ông Nguyễn Đức Hiền, Trưởng Ban Dân nguyện vào UBTVQH. 

Tin cùng chuyên mục