Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều tra tài nguyên - môi trường biển

  • 05/08/2016 06:49
  • 0 bình luận
  • Minh Trí
  • In bài
ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển. 

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng ban Thường trực là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bước triển khai cụ thể thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (Đề án tổng thể); chỉ đạo sự phối hợp liên ngành giữa các bộ, ngành và địa phương liên quan cân đối việc sử dụng tổng hợp các nguồn lực trong việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương liên quan thực hiện Đề án tổng thể; đề xuất những sáng kiến mới, những nội dung mới và tìm nguồn lực nhằm thúc đẩy việc hoàn thành mục tiêu, nội dung của công tác điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển.      

Tin cùng chuyên mục