Kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Công an Hà Nội

  • 22/04/2016 07:16
  • 0 bình luận
  • H.Q
  • In bài

ANTĐ - Ban Thường vụ Đảng ủy CATP Hà Nội vừa ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp, gồm 14 đồng chí, do Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP làm Trưởng ban. 

Theo quy định, đồng chí Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hà Nội và Đảng ủy CATP về toàn bộ công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động cải cách tư pháp của CATP theo Nghị quyết 49-NQ/TW, ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”.

Đồng chí Trưởng ban cũng chủ trì việc xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác cải cách tư pháp của CATP; Chỉ đạo điều hành các thành viên Ban chỉ đạo phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch về cải cách tư pháp của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hà Nội và Đảng ủy CATP đề ra.

Ban Thường vụ Đảng ủy CATP Hà Nội cũng đã có quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách tư pháp CATP. Tổ giúp việc có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo các phương pháp, biện pháp để triển khai thực hiện và đôn đốc các Đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ CATP, Đảng bộ công an quận, huyện, thị xã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Chương trình, Kế hoạch về công tác cải cách tư pháp của CATP; xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết công tác cải cách tư pháp theo yêu cầu…

Tin cùng chuyên mục