Kiến nghị thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng

  • 19/11/2014 07:22
  • 0 bình luận
  • Thái Nguyên
  • In bài

ANTĐ - Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, 10 tháng qua, toàn ngành Tài chính đã triển khai hơn 43.000 cuộc thanh tra, kiểm tra. 

Cụ thể, trong lĩnh vực thuế, đã thanh tra, kiểm tra tại gần 40.000 doanh nghiệp và kiểm tra hơn 1,1 triệu hồ sơ khai thuế. Số thuế xử lý tăng thu là hơn 7.400 tỷ đồng, số thuế đã nộp ngân sách Nhà nước là hơn 5.200 tỷ đồng. Các cơ quan thực hiện 1.274 cuộc kiểm tra tại 1.447 đơn vị, phát hiện số tiền thuế sai phạm hơn 8.500 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 8.400 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hải quan, qua thanh tra, kiểm tra, các đơn vị đã kiến nghị truy thu gần 9.500 tỷ đồng. Số tiền đã nộp là hơn 15.800 tỷ đồng (bao gồm số lũy kế thu từ các kiến nghị năm trước)… Riêng Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 23 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính trên 1.515 tỷ đồng và hơn 6 triệu USD.

Tin cùng chuyên mục