Kiến nghị bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành cho bảo hiểm xã hội

  • 01/12/2020 14:05
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài

ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tiếp tục kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu giao bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực chi trả và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khi sửa đổi, bổ sung các Luật có liên quan.

Kiến nghị bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành cho bảo hiểm xã hội ảnh 1

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn trả lời cử tri về việc hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ khi Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực thi hành, cơ quan bảo hiểm xã hội được giao chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến nay hiệu quả của công tác thu hồi, giảm nợ đóng có chuyên biến rõ rệt, các đơn vị sử dụng lao động đã tăng cường được ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Nếu năm 2015 khi chưa có chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng các loại bảo hiểm xã hội thì số nợ là 7.780,6 tỷ đồng, tương ứng với 3,74% số phải thu theo kế hoạch được Chính phu giao thì sang năm 2016, 2017, 2018 và 2019 số nợ đã giảm dần tương ứng với 3,22% năm 2016, 3,06% năm 2017, 1,7% năm 2018 và 1,6% năm 2019.

Những con số trên là một minh chúng cho thấy quy định giao chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng các loại bảo hiểm xã hội cho cơ quan Bảo hiểm xã hội là hoàn toàn đúng đan, mang lại hiệu quả cao, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa hành vi vi phạm về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các chủ sử dụng lao động.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay cơ quan Bảo hiểm xã hội mới chỉ được giao chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, các nội dung quản lý khác chỉ thực hiện chức năng kiểm tra, phát hiện vi phạm và kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý,... đã hạn chế hiệu quả công tác thanh tra, kiêm tra và xử lý, ngăn chặn kịp thời các sai phạm.

Nhận thức được việc giao chức năng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực chi trả và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho cơ quan Bảo hiểm xã hội là cần thiết.

Bảo hiểm xã hội Việt nam đang tiếp tục đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là việc giao bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành đầy đủ cho cơ quan bảo hiểm xã hội, trong đó có thanh tra chuyên ngành việc thực hiện giải quyết, thanh quyết toán chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

Tin cùng chuyên mục