Kiểm tra việc trả lương tại 25 công ty của EVN

  • 23/12/2011 22:54
  • 0 bình luận
  • Tiến Hưng
  • In bài
ANTĐ - Liên quan đến việc thanh, kiểm tra vấn đề trả lương tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ
LĐ-TB&XH cho biết, đoàn kiểm tra của Bộ sẽ chia thành 2 nhóm, tiến hành làm việc tại trụ sở tập đoàn và các tổng công ty, công ty trực thuộc tập đoàn.

Cụ thể, tại khu vực miền Bắc sẽ tiến hành thanh kiểm tra tại 14 tổng công ty, công ty, tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam, tiến hành thanh kiểm tra và làm việc tại 11 tổng công ty, công ty. Thời gian làm việc đến hết ngày 6-1-2012. Theo Bộ LĐ-TB&XH, mục đích của cuộc kiểm tra này nhằm biết được mức thu nhập chính xác của cán bộ công nhân viên Tập đoàn EVN, bao gồm cả mức thu nhập của cán bộ công nhân viên thuộc trụ sở tập đoàn, các đơn vị hạch toán phụ thuộc cũng như tại một số đơn vị do EVN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc quyền chi phối khác.

Tin cùng chuyên mục