Kiểm tra việc thực hiện 2 chương trình quan trọng tại Tổng công ty UDIC

  • 13/11/2014 15:10
  • 0 bình luận
  • Thanh Quang
  • In bài
ANTĐ - Sáng nay 13-11, đoàn công tác số 15 của Ủy ban thường vụ Thành ủy do Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra tại Đảng bộ Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị (UDIC) về việc thực hiện chương trình 01-CTr/TU, của Thành ủy và Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban thường vụ Thành ủy, giai đoạn 2011-2014.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi kiểm tra

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi kiểm traThay mặt Đảng bộ UDIC, ông Từ Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV đã trình bày bản báo cáo với đoàn kiểm tra về việc thực hiện Chương trình 01-CTr/TU ngày 18-8-2011 và Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 27-2-2012 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ Đảng viên".

Sau khi Thành ủy ban hành Chương trình 01, Nghị quyết 09, Đảng ủy UDIC đã xây dựng kế hoạch triển khai đến cấp ủy đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đến hết năm 2012, cơ bản đơn vị đã hoàn thành công tác phổ biến quán triệt đến cán bộ đảng viên.

Kết quả thực hiện Chương trình số 01, đổi mới nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, thường xuyên quan tâm việc phát triển tổ chức cơ sở đảng nhất là đảng ở các DN ngoài nhà nước đi đôi với việc củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng bộ UDIC tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực; Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 09, Đảng bộ UDIC luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động thuyết phục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, đảng viên và người lao động; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, nhất là cấp ủy cấp trên của tổ chức đảng.

Đồng thời phát triển kiện toàn tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng...

Ngoài những kết quả đã đạt được, Đảng bộ UDIC đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại  như việc triển khai Chương trình 01 và Nghị quyết 09 tại một số cơ sở đảng chưa đồng bộ, chưa được quan tâm đúng mức. Công tác quy hoạch, rà soát quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 của một số cơ sở đảng làm còn chậm...

Tại phần nhận xét, đánh giá, đa số thành viên trong Đoàn kiểm tra đều đồng tình với bản báo cáo của Đảng bộ UDIC. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra đã chỉ rõ một số nội dung chưa hoàn thiện, như những chỉ tiêu con số không được nêu cụ thể 

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhận xét 4 vấn đề mà Đảng bộ UDIC đã đạt được như: Cơ bản tổ chức được nội dung Chương trình 01 và Nghị quyết 09. Quá trình tổ chức triển khai đã gắn liền với Chỉ thị 03 "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4, ổn định công ăn việc làm đảm bảo thu nhập cho đời sống công nhân viên. Có sự chăm lo, phát triển Đảng viên, công đoàn cơ sở...

Đồng chí Trưởng đoàn công tác số 15 của Ủy ban thường vụ Thành ủy yêu cầu Đảng bộ UDIC tiếp thu toàn bộ các ý kiến của các thành viên trong đoàn để có báo cáo hoàn chỉnh. Đồng thời bổ sung nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 liên quan đến kế hoạch chỉ đạo, tổ chức đại hội Đảng bộ, quan tâm đến quy chế phối hợp Đảng ủy tổng công ty với hội đồng đảng ủy các DN...

Tin cùng chuyên mục