Kiểm toán nhà nước tạm dừng các cuộc kiểm toán chưa triển khai để phòng dịch Covid-19

  • 20/03/2020 07:00
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu dừng triển khai các cuộc kiểm toán đã xét duyệt kế hoạch kiểm toán, nhưng chưa triển khai Quyết định kiểm toán tại đơn vị để phòng dịch Covid-19.

Ngày 19/3/2020, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Công điện số 333/CĐ-KTNN gửi các đơn vị trong toàn Ngành về việc triển khai nhiệm vụ kiểm toán trong phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) tiếp tục diễn biến rất phức tạp, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu dừng triển khai các cuộc kiểm toán đã xét duyệt kế hoạch kiểm toán, nhưng chưa triển khai Quyết định kiểm toán tại đơn vị, cho đến khi có chỉ đạo mới của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Kiểm toán nhà nước yêu cầu dừng các cuộc kiểm toán trong kế hoạch nhưng chưa triển khai để phòng dịch Covid-19

Kiểm toán nhà nước yêu cầu dừng các cuộc kiểm toán trong kế hoạch nhưng chưa triển khai để phòng dịch Covid-19

Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh Covid-19, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các địa phương, đơn vị được kiểm toán tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ đạo đại hội đảng các cấp.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các cuộc kiểm toán đã triển khai, các Đoàn, Tổ kiểm toán phải tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế, cơ quan y tế địa phương và đơn vị được kiểm toán về phòng, chống dịch Covid-19; ưu tiên tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị được kiểm toán trong phòng, chống dịch.

Trường hợp cần thiết, Thủ trưởng đơn vị báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định dừng kiểm toán tại các đầu mối, đơn vị, dự án chi tiết tại từng Đoàn kiểm toán phù hợp với điều kiện cụ thể trong phòng, chống dịch; có giải pháp đảm bảo an toàn cho Kiểm toán viên, Đoàn kiểm toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong thời gian kiểm toán tại đơn vị, đảm bảo thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục