Kiểm soát chặt việc buôn bán thuốc lá

  • 13/10/2011 23:22
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
(ANTĐ) - Bộ Công Thương đang xem xét 2 phương án tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thuốc lá.

Cụ thể, phương án 1: Xây dựng 3 trung tâm phân phối bán buôn sản phẩm thuốc lá cấp khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và thành phố Hà Nội; Rà soát lại các thương nhân đã được cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá trên 63 tỉnh, thành phố theo hướng tổng kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh bán buôn và bán buôn - bán lẻ thuốc lá trong thời gian qua; Trên cơ sở đó sắp xếp lại, đề ra các tiêu chí cụ thể để xem xét việc tiếp tục cấp phép hoặc không cấp phép mới cho các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá. Phương án 2: Trước mắt giữ nguyên hệ thống hiện có, sau đó tiến hành sắp xếp lại theo từng địa bàn trên cơ sở đề xuất của các nhà cung cấp và cơ quan quản lý. Phương án này được thực hiện theo 2 giai đoạn: 2010 - 2015 và từ 2016 - 2020.

Tin cùng chuyên mục