Kiểm điểm trách nhiệm Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

  • 03/08/2008 09:08
  • 0 bình luận
  • luutuonglam
  • In bài
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Công Thương chỉ đạo việc kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức kỷ luật cụ thể đối với tập thể, các cá nhân có liên quan của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trong việc để xảy ra tình trạng khai thác, kinh doanh than trái phép tại Quảng Ninh.

Kiểm điểm trách nhiệm Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Công Thương chỉ đạo việc kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức kỷ luật cụ thể đối với tập thể, các cá nhân có liên quan của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trong việc để xảy ra tình trạng khai thác, kinh doanh than trái phép tại Quảng Ninh.

Kết quả kiểm điểm trách nhiệm và các hình thức kỷ luật cụ thể phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8-2008.       

(Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục