Khuyến khích sử dụng hỏa táng

  • 28/11/2013 06:53
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng. Cụ thể, đến năm 2020, đối với các thành phố trực thuộc Trung ương tỷ lệ sử dụng hình thức hoả táng trung bình đạt 30%; đối với các thành phố, thị xã còn lại tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng trung bình đạt 15%. 

Đối với các khu vực nông thôn, tỷ lệ sử dụng hình thức hoả táng trung bình đạt 5%. Chính phủ yêu cầu rà soát các cơ chế, chính sách liên quan đến việc ưu đãi, khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở hỏa táng; đề xuất bổ sung và ban hành mới các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

27-11- hỏa táng – 150 chữ - 

Tin cùng chuyên mục