Khu công nghệ thông tin tập trung phải có ít nhất 2.000 lao động CNTT

  • 18/11/2013 07:38
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTĐ - Theo Nghị định 154/2013/NĐ-CP quy định về khu CNTT tập trung vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1-1-2014, một trong những tiêu chí xác định khu CNTT tập trung là phải có ít nhất 2.000 lao động chuyên môn về CNTT, chiếm tối thiểu 60% tổng số lao động làm việc trong khu. 

Đối với các khu chỉ tập trung các cơ sở sản xuất phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT thì phải có tối thiểu 1.000 lao động chuyên môn về CNTT, chiếm tối thiểu 60% tổng số lao động; tổng diện tích đất tối thiểu phải đạt 1 ha (trường hợp khu có thêm các hoạt động khác thì tổng diện tích đất tối thiểu là 5 ha). Các khu CNTT tập trung sẽ được hưởng một số chính sách ưu đãi, nhưng phải tạo ra sản phẩm có khả năng thay thế hàng nhập khẩu. 

Tin cùng chuyên mục