Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi thì xử lý thế nào?

  • 05/08/2008 09:23
  • 0 bình luận
  • Công ty luật
(ANTĐ) - Trong đợt chuyển trụ sở làm việc, Phó Giám đốc của Sở tôi đã vì quyền lợi riêng mà không làm một số nhiệm vụ lẽ ra phải làm theo quy định, nhiều cán bộ, công chức phản đối thì bị đe dọa. Xin Quý báo tư vấn cách giải quyết.

Tư vấn pháp luật:

Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi thì xử lý thế nào?

(ANTĐ) - Trong đợt chuyển trụ sở làm việc, Phó Giám đốc của Sở tôi đã vì quyền lợi riêng mà không làm một số nhiệm vụ lẽ ra phải làm theo quy định, nhiều cán bộ, công chức phản đối thì bị đe dọa. Xin Quý báo tư vấn cách giải quyết.

Hoàng Thị Mai (Hà Đông - Hà Nội)

Trả lời: Việc không thực hiện nhiệm vụ theo quy định thuộc ý thức chấp hành của một cá nhân, nhưng vì quyền lợi (vụ lợi) của cá nhân đó mà không thực hiện nhiệm vụ thì lại thuộc một trong 12 hành vi tham nhũng được pháp luật quy định đó là hành vi “Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi”. Việc xử lý phải được ngăn chặn kịp thời và yêu cầu thực hiện theo quy định.

Người biết việc đó (dù cá nhân hay tập thể) đều phải báo cáo, tố giác bằng văn bản về hành vi đó với UBND thành phố để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Nếu người bị tố giác đó có hành vi đe dọa, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng sẽ bị xử lý về hình sự.

Người tố cáo trung thực, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng thì được khen thưởng về vật chất, tinh thần theo quy định của pháp luật.

Công ty luật

Minh Đức Minh

Tin cùng chuyên mục