Không thành lập mới ĐH, CĐ tại Hà Nội và TP HCM đến 2020

  • 01/07/2013 07:25
  • 0 bình luận
  • Duy Anh
  • In bài
ANTĐ - Theo điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006 - 2020 do Chính phủ vừa ban hành và có hiệu lực từ 1-9-2013, từ nay tới năm 2015 sẽ dừng cấp phép các dự án thành lập mới trường ĐH, CĐ. 

Riêng đối với 2 thành phố Hà Nội và TP.HCM sẽ không thành lập trường mới đến năm 2020 mà chỉ ưu tiên thành lập trường ở các vùng kinh tế trọng điểm. Mục tiêu của Quy hoạch đến năm 2020 sẽ đạt khoảng 256 sinh viên/vạn dân; khoảng 70% - 80% sinh viên ĐH được đào tạo theo các chương trình nghề nghiệp - ứng dụng và khoảng 20% -30% sinh viên được đào tạo theo các chương trình nghiên cứu với tổng quy mô đào tạo ĐH, CĐ đạt khoảng 2.200.000 sinh viên. Cả nước có 460 trường, bao gồm 224 trường ĐH và 236 trường CĐ. Trong đó, giai đoạn 2011 - 2015 sẽ tập trung củng cố, tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; giảm quy mô đào tạo và số lượng sinh viên chính quy tuyển mới hàng năm của các trường không đủ điều kiện bảo đảm chất lượng. Giai đoạn 2016 - 2020, tăng quy mô đào tạo hàng năm bình quân khoảng 0,3%/năm và tăng số sinh viên chính quy tuyển mới hàng năm bình quân khoảng 1,5%/năm. 

Tin cùng chuyên mục