Không sử dụng ngân sách Nhà nước để tổ chức bắn pháo hoa

  • 24/03/2015 07:38
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc huy động và sử dụng kinh phí từ các nguồn hợp pháp để tổ chức bắn pháo hoa, trong đó yêu cầu không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Yêu cầu này được đưa ra trên cơ sở quy định tại Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh, thành phố huy động các nguồn lực xã hội hóa như huy động từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cũng như các nguồn tài chính hợp pháp khác… để phục vụ cho hoạt động này. Trường hợp không huy động đủ kinh phí để tổ chức, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiết giảm các điểm bắn pháo hoa không cần thiết, giảm thời lượng bắn pháo hoa, nhằm đảm bảo tiết kiệm. 

Tin cùng chuyên mục