Không sử dụng hết thời gian nghỉ phép sẽ được trả tiền

  • 02/04/2018 06:16
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTD.VN - Hỏi: năm 2017 tôi chỉ nghỉ phép 2 ngày, vẫn còn hơn chục ngày phép chưa sử dụng đến. Xin hỏi, đối với những ngày phép còn lại tôi có được thanh toán tiền lương không? mức thanh toán được tính như thế nào? Hoàng Thu Vân (Lào Cai)
Luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư Hà Nội)

Luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư Hà Nội)

Trả lời: Điều 111 Bộ luật Lao động 2012 về nghỉ hàng năm nêu rõ, người lao động (NLĐ) có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động (NSDLĐ) thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động. 

Cũng theo bộ luật này, NLĐ do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. NLĐ có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

Trên cơ sở đó, Khoản 4 Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐCP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động nêu rõ, tiền lương làm căn cứ trả cho NLĐ trong những ngày chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm đối với NLĐ đã làm việc từ đủ 6 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi NLĐ thôi việc, bị mất việc làm.

Với NLĐ chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hàng năm. Còn với NLĐ có thời gian làm việc dưới 6 tháng là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc. 

Như vậy, nếu NLĐ vì lý do nào đó chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán bằng tiền đối với những ngày chưa nghỉ.

Tin cùng chuyên mục