Không phân biệt chính quy, tại chức trong văn bằng đại học gây lo ngại nhập nhèm chất lượng

  • 07/10/2019 15:42
  • 0 bình luận
  • Duy Anh
  • In bài
ANTD.VN - Dự thảo thông tư về văn bằng giáo dục đại học của Bộ GD-ĐT đang gây lo lắng khi không phân biệt chính quy với tại chức, không phân loại bằng khá - giỏi với lý giải là sửa đổi để phù hợp thông lệ quốc tế.

Trước băn khoăn về những quy định mới trong dự thảo Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục ĐH, đại diện Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, văn bản này đang trong quá trình lấy ý kiến rộng rãi theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ GD&ĐT sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phù hợp để hoàn thiện Thông tư có chất lượng và tính khả thi cao để đưa Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục ĐH vào thực tiễn, góp phần đổi mới giáo dục ĐH Việt Nam trong giai đoạn mới.

Dự thảo Thông tư quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục ĐH bao gồm: Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và bằng tiến sĩ danh dự. Như vậy, nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục ĐH không còn phân loại chính quy hay vừa học vừa làm, loại khá hay giỏi. Văn bản này là hướng dẫn cụ thể của Luật Giáo dục ĐH sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1/7/2019).

Quy định mới này đang gây tranh cãi vì cho rằng việc không phân loại văn bằng chính quy, tại chức sẽ không công bằng với đối tượng đào tạo và có thể gây nhầm lẫn đối với phía tuyển dụng trong khi chất lượng đào tạo hai hệ thống này vẫn còn nhiều chênh lệch.

Thay đổi nội dung trên văn bằng đại học khiến nhiều người lo ngại nhập nhèm chất lượng

Thay đổi nội dung trên văn bằng đại học khiến nhiều người lo ngại nhập nhèm chất lượng

Trước thắc mắc này, đại diện Cục Quản lý chất lượng cho biết, ngoài nội dung chính trên văn bằng giáo dục ĐH không ghi chi tiết nhưng lại được ghi rõ trong phụ lục của văn bằng này vì theo quy định Luật giáo dục ĐH, người học khi tốt nghiệp sẽ được cấp đồng thời bằng và phụ lục văn bằng.

Theo đó, thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân" đã có quy định nội dung chính của phụ lục văn bằng giáo dục đại học bao gồm: Thông tin của người được cấp văn bằng: Họ và tên, ngày tháng năm sinh;

Thông tin về quá trình đào tạo và cấp bằng: Tên cơ sở giáo dục ĐH cấp bằng, ngành đào tạo, chuyên ngành đào tạo, ngày nhập học, ngày cấp bằng; nơi tổ chức đào tạo (tên cơ sở đào tạo/phân hiệu); ngôn ngữ, thời gian đào tạo; thông tin về trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, trình độ đào tạo kế tiếp mà người có văn bằng được tiếp cận;

Kết quả học tập: Tên học phần hoặc môn học, số tín chỉ của từng học phần hoặc môn học, điểm học phần hoặc môn học, tổng số tín chỉ tích lũy; điểm trung bình, tên luận văn và kết quả luận văn (nếu có), điểm xếp loại tốt nghiệp; xếp loại tốt nghiệp.

Việc cấp văn bằng cùng với phụ lục văn bằng là xu hướng của nhiều nước trên thế giới (trong quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư này, ban soạn đã tham khảo văn bằng của hơn 20 quốc gia). Do vậy, quy định như trong dự thảo "Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục ĐH" là phù hợp với thông lệ của nhiều nước trên thế giới, đảm bảo sự hội nhập của giáo dục ĐH Việt Nam với giáo dục ĐH của các nước.

Được biết, theo Thông tư số 19/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành mẫu bằng tốt nghiệp ĐH, người tốt nghiệp sẽ được phân biệt về xếp loại bằng tốt nghiệp theo các mức khác nhau. Đồng thời văn bằng theo quy định hiện hành cũng phân biệt rõ ràng các hình thức đào tạo.

Nhiều nhà tuyển dụng vẫn dựa vào những văn bằng này để lựa chọn người lao động và tạo động lực phấn đấu cho sinh viên tốt nghiệp.

Tin cùng chuyên mục