Không ngừng đổi mới nhận thức, phương pháp công tác tham mưu

  • 24/07/2013 06:58
  • 0 bình luận
  • Minh Hà
  • In bài
ANTĐ - Đó là chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội đối với đội ngũ CBCS làm công tác Tham mưu, tại hội nghị tổng kết 15 năm (1998-2013) công tác Tham mưu trong lực lượng CATP Hà Nội, diễn ra hôm qua, 23-7.

“Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác lãnh đạo chỉ huy có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của các mặt công tác khác và có mối quan hệ chặt chẽ với công tác Tham mưu nên Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn quan tâm, theo dõi sát sao và triển khai nghiêm túc các kế hoạch, chỉ thị của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố liên quan đến công tác này”, Đại tá  Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc CATP nói. Trong nhiều năm qua, lực lượng Tham mưu các cấp CATP đã nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo, chỉ huy kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra các chủ trương, chính sách, quyết định… chỉ đạo đúng, trúng các vấn đề liên quan công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô. Công tác Tham mưu đã phục vụ hiệu quả Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, chỉ huy các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an các cấp nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo triển khai các mặt công tác đạt được các mục tiêu, hoàn thành yêu cầu đề ra.                         Công tác Tham mưu và lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng CATP đã có nhiều đổi mới, cả về nhận thức, nội dung, phương pháp công tác và quản lý điều hành. Các nội dung tham mưu đề xuất cơ bản sát, đúng, phù hợp với yêu cầu thực tế. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào cải tiến công tác Tham mưu, nhất là thực hiện chức năng hành chính, văn phòng ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực.  Phát biểu giao nhiệm vụ cho đội ngũ CBCS làm công tác Tham mưu, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội xác định 5 vấn đề trọng tâm, trong đó đặc biệt quan trọng là nhận thức đối với công tác Tham mưu. Đây là công tác hết sức quan trọng, là đầu mối trung tâm chỉ huy của lãnh đạo công an các cấp, là lực lượng thực hiện ý chí của lãnh đạo chỉ huy. Do đó đòi hỏi cơ quan Tham mưu phải thực sự là trung tâm của lãnh đạo về tình hình tin tức liên quan đến sự nghiệp bảo vệ ANTT; phải nắm bắt kịp thời, phân tích những vấn đề mới, đề ra kế hoạch cụ thể và sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện. Công tác, tổ chức bộ máy Tham mưu phải luôn được kiện toàn, phải bố trí, lựa chọn những cán bộ có đủ khả năng, trình độ, có kinh nghiệm thực tiễn, khả năng dự báo tình hình... Một nội dung quan trọng khác được đồng chí Giám đốc nêu, là cần quy định rõ và thực hiện nghiêm những ưu tiên về chế độ, chính sách đối với lực lượng trực tiếp làm công tác Tham mưu, để thu hút thêm những cán bộ giỏi, có trình độ, kinh nghiệm…Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong quá trình 15 năm tham gia công tác tham mưu đã được nhận Giấy khen của Giám đốc CATP.               


Tin cùng chuyên mục