Không được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

  • 01/04/2012 22:19
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

Theo đó, tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải đáp ứng 2 điều kiện: Là tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét chọn theo quy định; Đã nộp phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo quy định. Những đối tượng đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản không được chuyển nhượng kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác lập hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản. Tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá và trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng từ chối không nhận kết quả trúng đấu giá mà chưa được Hội đồng đấu giá chấp thuận thì không được tham gia bất kỳ phiên đấu giá nào trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá đó…

Tin cùng chuyên mục