Không dùng điểm số để đánh giá thường xuyên học sinh tiểu học

  • 04/09/2014 06:15
  • 0 bình luận
  • Bảo Anh
  • In bài
ANTĐ - Bắt đầu từ ngày 15-10, các trường tiểu học trên toàn quốc sẽ không được dùng điểm số để đánh giá thường xuyên học sinh mà thay bằng kết hợp giữa nhận xét và điểm số. 
Không dùng điểm số để đánh giá thường xuyên học sinh tiểu học ảnh 1
Học sinh tiểu học được tham gia bình bầu khen thưởng 

Với cách đánh giá mới, giáo viên chủ nhiệm sẽ quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quá trình học tập, rèn luyện của học sinh; tư vấn, hướng dẫn, động viên học sinh; nhận xét định tính hoặc định lượng về kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất của học sinh tiểu học. Cuối học kì I và cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh bình bầu những học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc về một trong ba nội dung đánh giá trở lên, đạt thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua hoặc thành tích đột xuất khác.     

Tin cùng chuyên mục