Không đưa thêm tài liệu tiếng Anh mới vào bậc tiểu học

  • 09/03/2012 23:09
  • 0 bình luận
  • Duy Anh
  • In bài
(ANTĐ) - Bộ GD-ĐT vừa chính thức yêu cầu 92 trường thuộc 20 tỉnh trên cả nước triển khai dạy thí điểm tiếng Anh ở lớp 4 năm học 2011-2012 và những trường dạy đại trà dạy tiếng Anh ở lớp 3 báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng dạy và học tiếng tại cơ sở và thí điểm coi kết quả học tập môn tiếng Anh là điều kiện xét lên lớp cho học sinh lớp 3 năm học 2011-2012. 

Các trường triển khai đề án này cũng phải báo cáo kết quả rà soát số lượng và chất lượng của đội ngũ giáo viên Tiếng Anh tiểu học, lập kế hoạch bồi dưỡng giáo viên cho năm học tới, việc sử dụng nguồn kinh phí dành cho việc triển khai Đề án ngoại ngữ ở địa phương. 

Theo Bộ GD-ĐT, việc sử dụng kinh phí cần hợp lý, tránh lạm dụng mua sắm hệ thống thiết bị dạy học ngoại ngữ chuyên dụng khi chưa có điều kiện sử dụng hiệu quả. Bộ GD-ĐT cũng yêu cần các Sở GD-ĐT tổ chức thẩm định các tài liệu dạy và học tiếng Anh đã qua dạy tự chọn không do Bộ biên soạn và phải chịu trách nhiệm về chất lượng những tài liệu này. Theo đó, các Sở GD-ĐT cần rà soát, chấn chỉnh và đặc biệt không đưa thêm các tài liệu mới vào sử dụng trong nhà trường.

Tin cùng chuyên mục