Không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ tại các mục tiêu bảo vệ trọng điểm

  • 05/03/2020 19:30
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTD.VN - Đó là một trong những nhiệm vụ mà Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động- Bộ Công an giao cho Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ Trung đoàn lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là Đảng bộ cơ sở tổ chức Đại hội đầu tiên, được Đảng bộ Bộ Tư lệnh lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ, thành công của Đại hội sẽ góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo chính trị của Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật khẳng định trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn đã lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi những nội dung, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 5 đề ra và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Đó là đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ an toàn các mục tiêu được phân công, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và đảm bảo chế độ chính sách cho CBCS; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” hàng năm; tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, duy trì sinh hoạt Đảng theo đúng quy định…

Thể hiện ý chí và quyết tâm tại Đại hội

Thể hiện ý chí và quyết tâm tại Đại hội

Chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Phạm Quốc Cương đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ của Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, đồng thời tin tưởng các đại biểu dự Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn để bầu ra những đồng chí đủ đức, đủ năng lực vào cấp ủy khóa mới.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ mà Đảng bộ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt cho Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Trung tướng Phạm Quốc Cương yêu cầu các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật cần tập trung lãnh đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2025

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, cần tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thường xuyên chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng, chống suy thoái về phẩm chất đạo đức. Nghiên cứu đề xuất lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ bổ sung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, quân số cho Trung đoàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

“Tập trung đổi mới nâng cao chất lượng công tác, chủ động triển khai các dạng phương án, xây dựng quy chế phối hợp tốt với các cơ quan đơn vị có mục tiêu để tổ chức lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, nhất là các mục tiêu trọng điểm, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, Đảng viên nhằm làm tốt công tác phòng ngừa cán bộ, Đảng viên, chiến sỹ sai phạm” – Trung tướng Phạm Quốc Cương nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin cùng chuyên mục