Không để nợ lương người lao động

  • 12/12/2015 07:33
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài
ANTĐ - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng và tăng thu ở mức cao nhất. 

Về chi ngân sách Nhà nước, lãnh đạo ngành tài chính yêu cầu các địa phương đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán được giao. Các khoản chi thường xuyên được đề nghị triệt để tiết kiệm, bao gồm cả việc giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, mua sắm ô tô. Bộ Tài chính đề nghị các địa phương không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức. 

Tin cùng chuyên mục