Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, xứng đáng là "lá chắn thép" bảo vệ bình yên

  • 19/01/2018 13:02
  • 0 bình luận
  • Hoàng Phong
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 19-1, Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2018. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an. 

Hội nghị đã dành thời gian tập trung lắng nghe báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của lực lượng CSCĐ; Nghị quyết về nhiệm vụ CSCĐ và xây dựng lực lượng năm 2018; Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2017 của Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2017, phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018. Đây là những nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược góp phần xây dựng lực lượng, đảm bảo vững chắc ANCT, TTATXH trong tình hình.

Lực lượng CSCĐ luyện tập với cường độ cao, trong điều kiện gian khó để nâng cao các kỹ năng chiến đấu bảo vệ bình yên, TTATXH

Lực lượng CSCĐ luyện tập với cường độ cao, trong điều kiện gian khó để nâng cao các kỹ năng chiến đấu bảo vệ bình yên, TTATXH

Với phương châm “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, năm 2017, lực lượng CSCĐ đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT, TTATXH. Bộ Tư lệnh CSCĐ đã chủ động, hiệu quả trong công tác tham mưu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, không để bị động bất ngờ.

Bộ Tư lệnh CSCĐ chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Hàng trăm kế hoạch, điện chỉ đạo và phương án, tổ chức lực lượng đã được đơn vị triển khai. Bộ Tư lệnh CSCĐ còn tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trọng tâm là đấu tranh tấn công trấn áp, triệt phá các chuyên án lớn về ma túy, buôn lậu, tội phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi; tăng cường lực lượng hỗ trợ các đơn vị đảm bảo ANTT tại địa phương.

Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng tổ chức lực lượng huấn huyện và diễn tập thành công phương án đảm bảo ANTT, Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng và phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; hoàn thành có chất lượng, hiệu quả kế hoạch, chương trình huấn luyện thường xuyên, huấn luyện nâng cao….Bộ Tư lệnh đã tăng cường 1.625 lượt cán bộ có chuyên môn giúp đỡ các nhà trường, đơn vị huấn huyện kỹ, chiến thuật, các phương án phòng thủ. Bộ Tư lệnh cũng thường xuyên nghiên cứu, khảo sát địa bàn, xây dựng bổ sung các dạng phương án tác chiến sát yêu cầu nhiệm vụ và tổ chức huấn luyện thành thục các phương án đảm bảo không bị động, bất ngờ khi có tình huống phức tạp về ANTT.

Đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, hành quân dã ngoại, pháp chế, đối ngoại và nghi lễ CAND đã được Bộ Tư lệnh CSCĐ đẩy mạnh, hiệu quả. Bộ Tư lệnh đã thường xuyên tổ chức các đợt hành quân dã ngoại đến các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, những nơi bị thiên tai, lũ lụt…để hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo ANTT, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CSCĐ. Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng thực hiện tốt công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật thông tin, cơ yếu và công nghệ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Cùng với Bộ tư lệnh CSCĐ, CSCĐ Công an các địa phương đã duy trì nghiêm túc nghiêm túc công tác ứng trực, chủ động lực lượng, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, chuyến hàng đặc biệt, các hội nghị, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội tổ chức tại địa phương; tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là đấu tranh triệt xóa các chuyên án lớn về ma túy, hình sự…góp phần đảm bảo vững chắc ANTT và TTATXH trên địa bàn.

Trong năm 2017, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã huy động nhiều cán bộ tham gia rèn luyện, nâng cao công tác thực binh, chiến đấu cho các đơn vị nghiệp vụ, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Trong năm 2017, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã huy động nhiều cán bộ tham gia rèn luyện, nâng cao công tác thực binh, chiến đấu cho các đơn vị nghiệp vụ, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Cùng với việc nêu bật những thành tích, chiến công của lực lượng CSCĐ, hội nghị cũng phân tích, đánh giá những tồn tại, chỉ ra nguyên nhân, hạn chế, qua đó dự báo, đánh giá tình hình cũng như nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Cụ thể, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH; chủ động nắm chắc tình hình, đặc biệt là hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội trong nước, quốc tế lợi dụng để kích động, gây rối, biểu tình, bạo loạn, khủng bố, tổ chức lực lượng sẵn sàng phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết tình hình phức tạp tại các điểm nóng về ANTT, đấu tranh, triệt phá các chuyên án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả các quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và các Bộ, ban, ngành, đặc biệt là quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh với Công an các đơn vị, địa phương, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn; tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai, hỏa hoạn, bão lũ gây ra; làm tốt công tác huấn luyện, hành quân dã ngoại, bồi dưỡng nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác pháp chế, đối ngoại, hợp tác quốc tế, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả cong tác cải cách hành chính trong lực lượng CSCĐ.

Triển khai quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị TW 4 (khóa XII); tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng lực lượng...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những thành tích, kết quả của Bộ Tư lệnh CSCĐ đã đạt được trong năm 2017. Thông báo khái quát kết quả của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 vừa diễn ra, Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh nhiệm vụ, vai trò của Bộ Tư lệnh CSCĐ là rất quan trọng, đối với công tác đảm bảo ANTT, TTATXH trong tình hình mới.

Dự báo những tình hình, diễn biến trong khu vực và trên thế giới, Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh 5 yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ tập trung thực hiện hiệu quả. Cụ thể, tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, các chương trình, nghị quyết của Bộ Công an về việc kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đi đôi với việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Bộ Tư lệnh CSCĐ trong thời gian sớm nhất; tăng cường công tác nắm tình hình, tiếp tục tham mưu cho Bộ chỉ đạo lực lượng CSCĐ toàn quốc triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT; nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ, sức mạnh chiến đấu, tính cơ động của các đơn vị CSCĐ. Bộ Tư lệnh CSCĐ cần tiếp tục triển khai có hiệu quả, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các đề án, dự án đã được phê duyệt phục vụ công tác chiến đấu của đơn vị.

“Bộ Tư lệnh CSCĐ cần tăng cường đẩy mạnh công tác pháp chế, đối ngoại, hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng công tác của từng CBCS, từng đơn vị, phục vụ hiệu quả vào công cuộc bảo vệ vững chắc ANCT, TTATXH trong tình hình mới, xứng đáng là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân”- Thượng tướng Lê Quý Vương chỉ rõ.

Tin cùng chuyên mục