Không cấp thêm vốn để cổ phần hóa

  • 27/09/2014 06:18
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.

Theo đó, trước khi thực hiện cổ phần hóa, các doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê, xử lý tài chính và xác định lại giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định. Nhà nước không cấp thêm vốn để cổ phần hoá, kể cả các doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần. Trong trường hợp phương án tái cơ cấu không khả thi, không có hiệu quả thì áp dụng hình thức giải thể, phá sản hoặc hình thức sắp xếp khác phù hợp theo quy định của pháp luật. 

Tin cùng chuyên mục