Không bắt buộc mua bảo hiểm thân thể

  • 31/08/2015 06:04
  • 3 bình luận
  • Bảo Anh
  • In bài
ANTĐ - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có thông báo rõ: Bảo hiểm thân thể là bảo hiểm mang tính chất tự nguyện, các nhà trường khi triển khai phải bảo đảm đúng quy định. 

Gia đình học sinh có thể lựa chọn bất kỳ đơn vị bảo hiểm nào có đủ tư cách pháp nhân và phù hợp với điều kiện của mình để tham gia. Nhà trường tuyệt đối không được ép buộc, chỉ định hoặc giới hạn đơn vị bảo hiểm để gia đình học sinh phải tham gia. Ngoài bảo hiểm thân thể, học sinh được khuyến khích tham gia bảo hiểm y tế.

Tin cùng chuyên mục