Không bắt buộc học sinh mua điện thoại di động phục vụ học tập trên lớp

  • 22/12/2020 14:07
  • 0 bình luận
  • Duy Anh
  • In bài

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT khẳng định, việc cho phép sử dụng điện thoại di dộng phục vụ học tập không có nghĩa là bắt buộc tất cả học sinh phải trang bị điện thoại di động.

Không bắt buộc học sinh mua điện thoại di động phục vụ học tập trên lớp ảnh 1

Bộ GD-ĐT không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại phục vụ học tập trên lớp

Điểm mới trong hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường của Bộ GD-ĐT năm học 2020-2021 là quy định về việc sử dụng điện thoại di động phục vụ học tập.

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu giáo viên xây dựng các Kế hoạch bài dạy để tổ chức dạy học phù hợp. Nếu cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động để phục vụ học tập thì phải thiết kế bài dạy sao cho, không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại.

Đồng thời, các trường phải có hướng dẫn những điều học sinh không được làm khi sử dụng điện thoại.

Học sinh chỉ được sử dụng điện thoại di động như thiết bị hỗ trợ theo sự điều hành của giáo viên, phù hợp với mục đích học tập.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục căn cứ kế hoạch thời gian năm học của từng địa phương để Hiệu trưởng xây dựng, ban hành kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, môn học lựa chọn, chuyên đề học tập lựa chọn… bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình.

Chương trình mỗi môn học ở mỗi khối lớp được bố trí phù hợp trong cả năm học. Các nhà trường chủ động bố trí thời gian thực hiện chương trình bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh.

Cụ thể, không bắt buộc phải dạy môn học ở tất cả các tuần, không bắt buộc phải chia đều số tiết/tuần để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Trước đó, trong Nghị quyết 178/NQ-CP, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020, nêu rõ: Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các địa phương hướng dẫn phù hợp việc sử dụng điện thoại di động và thiết bị công nghệ phục vụ học tập với học sinh, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, thiết thực.

Yêu cầu này được đặt ra sau khi Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT với nhiều đổi mới về Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Trong đó, thay vì cấm hoàn toàn học sinh sử dụng điện thoại như trước đây, quy định mới tại Thông tư 32 cấm học sinh sử dụng điện thoại di động nếu không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép.

Tin cùng chuyên mục