Khởi động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

  • 26/02/2020 16:31
  • 0 bình luận
  • Nguyễn Hòa
  • In bài
ANTD.VN - Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 là giải thưởng dành cho các tác phẩm báo chí, sách, ảnh bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài về con người, đất nước Việt Nam, được đăng tải trong thời gian từ 01-01-2019 đến ngày 31-12-2019.

Đối tượng tham dự Giải thưởng là các cơ quan thông tấn, báo chí, cơ quan xuất bản, người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài lựa chọn.

Nội dung của các tác phẩm có tính thời sự, khách quan, trung thực về các hoạt động đối ngoại và đối nội dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; quảng bá hình ảnh đất nước, con người và nhất là lịch sử, văn hóa Việt Nam ở trong và ngoài nước; khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc về tình hình của Việt Nam…

Khởi động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

Tác phẩm tham dự là những tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng và phát hành trong nước, ở nước ngoài trong thời gia từ ngày 01-01=2019 đến hết ngày 31-12-2019.

Các tác phẩm đã được trao giải tại các cuộc thi khác vẫn được quyền tham dự Giải thưởng nhưng phải ghi rõ mức giải đã được trao cùng thông tin về đơn vị tổ chức, thời gian diễn ra cuộc thi. Đồng thời, các tác phẩm này không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm tác phẩm được công bố.

Thể loại tham dự đa dạng như bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, ảnh, sách, chương trình phát thanh, truyền hình…

Với sản phẩm báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử tác phẩm là một bài hoặc loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giải hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên về cùng một sự kiện, một đề tài. Nếu tác phẩm xuất bản bằng nhiều thứ tiếng, tác giả chỉ gửi dự thi một tác phẩm tiêu biều. Phải là bản in chính, hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử nhưng phải rõ ràng và có gửi kèm đường link (với báo điện tử và trang thông tin điện tử).

Với tác phẩm phát thanh, một tác phẩm hay một nhóm tác phẩm về cùng một sự kiện, chủ đề, phát một kỳ hoặc không quá 05 kỳ, thời lượng mỗi tác phẩm không quá 60 phút, âm thanh sử dụng phải có bản quyền.

Đối với các tác phẩm truyền hình, một tác phẩm hay nhóm tác phẩm (không quá 05 kỳ) về cùng một sự kiện, chủ đề. Thời lượng mỗi chương trình không quá 120 phút. Tác giả gửi đường link của tác phẩm và kèm đĩa DVD, USB kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản.

Các tác phẩm là ảnh báo chí, ảnh phong cảnh, chỉ tuyển chọn những nhóm ảnh, phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử). Không xét ảnh ghép, ảnh chỉnh sửa bằng phần mềm vi tính.

Nếu tác phẩm tham dự là sách, một hoặc một bộ sách được xuất bản bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài liên quan công tác thông tin đối ngoại. Nếu xuất bản, phát hành trong nước, phải đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam.

Tác giả, nhóm tác giả tham dự Giải thưởng là người Việt Nam hoặc người nước ngoài. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được gửi tối đa 07 tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm tham dự.

Đài Truyền hình Việt Nam là Cơ quan thường trực Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019.

Các tác phẩm tham dự thi được gửi đến Cơ quan thường trực giải thưởng trước ngày 31-3-2020. Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Thư ký Tổng hợp, Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục