• Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị

    Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị

    ANTĐ - Sau 3 tháng triển khai, sáng 25-9, CATP Hà Nội phối hợp với Học viện Chính trị CAND đã tổ chức bế giảng khóa I lớp bồi dưỡng hoàn thiện kiến thức trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ chiến sỹ thuộc CATP.

  • Chuẩn hóa chức danh lãnh đạo, chỉ huy trong CATP Hà Nội

    Chuẩn hóa chức danh lãnh đạo, chỉ huy trong CATP Hà Nội

    ANTĐ - Công tác  bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy thuộc CATP Hà Nội góp phần chuẩn hóa chức danh lãnh đạo trong toàn hệ thống chính trị nói chung, trong đó có lực lượng CAND.