Khó bố trí đủ nguồn cho cải cách tiền lương

  • 29/05/2014 07:08
  • 0 bình luận
  • Chính Trung
  • In bài
ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình vừa có báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 69/QH13  của Quốc hội. 

Theo đó, Bộ trưởng cho biết, Bộ Nội vụ đã báo cáo cấp có thẩm quyền về việc xây dựng nội dung cơ bản của Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đến năm 2020. Tuy nhiên, kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, chưa thể tăng trưởng cao trong 1-2 năm tới nên khó bố trí đủ nguồn cho cải cách tiền lương.

Vì vậy, Ban cán sự Đảng Chính phủ sẽ trình Trung ương cụ thể về 3 Đề án tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công khi có đủ điều kiện vào thời điểm thích hợp. Trong thời gian chưa thông qua Đề án, Chính phủ sẽ căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, khả năng thu ngân sách Nhà nước để từng bước điều chỉnh tiền lương cho phù hợp.

Hiện nay, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (từ ngày 1-7-2013) là 1.150.000 đồng/tháng.

Tin cùng chuyên mục