Kho bạc Nhà nước sắp giải thể, sáp nhập 43 phòng giao dịch

  • 08/06/2018 15:28
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Ông Tạ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết, cơ quan này sẽ giải thể và sáp nhập 43 phòng giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh ngay từ đầu tháng 6-2018.

Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 516/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 về việc giải thể 43 phòng giao dịch của Kho bạc Nhà nước tỉnh. Trên cơ sở đó, Kho bạc Nhà nước đã có văn bản gửi các Kho bạc Nhà nước tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện; đồng thời, trình Bộ Tài chính ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố (trực thuộc trung ương) đề nghị các chính quyền địa phương có sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị Kho bạc Nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện.

Cũng theo ông Tạ Anh Tuấn, việc giải thể và sáp nhập 43 phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước sẽ có một số tác động, ảnh hưởng nhất định. Cụ thể, do việc thay đổi này liên quan đến tổ chức bộ máy, con người, nên có thể có nơi, có lúc có cán bộ phát sinh những tâm tư nhất định.

Kho bạc Nhà nước sắp sẽ sáp nhập 43 phòng giao dịch

Kho bạc Nhà nước sắp sẽ sáp nhập 43 phòng giao dịch

“Tuy nhiên, tôi đánh giá đây là những thách thức không lớn. Đồng thời, cùng với sự quyết tâm chính trị của cả hệ thống Kho bạc Nhà nước, sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và chính quyền các cấp, tôi tin tưởng rằng hệ thống Kho bạc Nhà nước chắc chắn sẽ thực hiện tốt chủ trương sắp xếp lại 43 phòng giao dịch” – ông Tạ Anh Tuấn nói.

Trước đó, từ năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước cũng đã thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và đã cắt giảm được 122 phòng tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, giảm trên 1.900 tổ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

Tin cùng chuyên mục