• Nông nghiệp cam kết giảm 50% phát thải khí nhà kính

    Nông nghiệp cam kết giảm 50% phát thải khí nhà kính

    ANTĐ -Trong bối cảnh khí hậu toàn cầu đang nóng dần lên do hiệu ứng khí nhà kính dẫn tới biến đổi khí hậu, các doanh nghiệp nông thực phẩm hàng đầu thế giới cùng thảo luận giải pháp ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu tại COP21 nhằm tăng 50% lương thực và giảm 50% khí thải nông nghiệp vào năm 2030.