Khi ly hôn, vợ không được đòi tài sản riêng của chồng có trước hôn nhân

  • 13/09/2018 07:36
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
  • In bài
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Trước khi lấy vợ năm 2014, tôi đã mua căn hộ chung cư để ở, đồng thời sở hữu một ô tô đắt tiền và hiện đều mang tên tôi. Sau khi lấy nhau, vợ chồng tôi có thêm một số tài sản giá trị nữa… Tuy nhiên mới đây, đưa đơn ra tòa ly hôn, vợ tôi yêu cầu tôi phải chia cả căn hộ chung cư và xe ô tô. Xin hỏi luật sư, yêu cầu của vợ tôi như vậy có chính đáng không và theo quy định pháp luật thì tôi có phải chia phần tài sản đó không?  Vũ Quốc Hùng (Hải Dương)

Khi ly hôn, vợ không được đòi tài sản riêng của chồng có trước hôn nhân ảnh 1Luật sư Đặng Văn Sơn (VPLS Đặng Sơn và Cộng sự; Số nhà 31, ngõ 192, đường Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội)

Luật sư trả lời: 

Theo quy định tại Điều 33 - Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng”.

Cũng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình thì tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Ngoài ra, Điều 15, Nghị định số 126/2014 NĐ - CP ngày 31-12-2014 của Chính phủ cũng quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình. 

Theo đó, Điều 15 xác định, trường hợp lựa chọn áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì vợ chồng có thể thỏa thuận về xác định tài sản theo một trong các nội dung: Tài sản giữa vợ và chồng bao gồm tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng; Giữa vợ và chồng không có tài sản riêng của vợ, chồng mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn hoặc trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc tài sản chung; Giữa vợ và chồng không có tài sản chung mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn và trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc sở hữu riêng của người có được tài sản đó; Xác định theo thỏa thuận khác của vợ chồng. Thỏa thuận về tài sản của vợ chồng phải phù hợp với quy định tại các Điều 29, 30, 31 và 32 của Luật Hôn nhân và gia đình. Nếu vi phạm, người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thỏa thuận vô hiệu theo quy định tại Điều 50 của Luật Hôn nhân và gia đình.

Như vậy tài sản của bạn là căn hộ chung cư để ở và một ô tô đắt tiền hiện đều mang tên bạn đã được hình thành trước khi bạn kết hôn thì là tài sản riêng của bạn, còn các tài sản khác có giá trị được hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung hợp nhất của vợ chồng bạn. Do đó, khi vợ chồng bạn ly hôn thì vợ bạn chỉ có quyền yêu cầu tòa án chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân mà không có quyền yêu cầu chia tài sản được hình thành trước hôn nhân. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là nếu vợ chồng bạn có thỏa thuận về tài sản như quy định tại Điều 15, Nghị định số 126/2014 ND - CP ngày 31-12-2014 của Chính phủ thì tài sản của bạn có được hình thành trước thời kỳ hôn nhân cũng có thể là tài sản chung, hoặc tài sản đó đang có tranh chấp mà bạn không chứng minh được là tài sản riêng của bạn, thì tài sản đó cũng trở thành tài sản chung.

Tin cùng chuyên mục