Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân

  • 12/02/2020 14:42
  • 0 bình luận
  • Linh Nhi
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 12-2, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua và những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng”.

Dự hội thảo có đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài lực lượng CAND…

Toàn cảnh hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Đây là một hoạt động chính trị có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội thảo nhằm nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, những sáng tạo vận dụng lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và đặc biệt đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự của đất nước qua các thời kỳ.

Những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng; Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng Biên tập Tạp chí CAND phát biểu tại hội thảo

Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng Biên tập Tạp chí CAND phát biểu tại hội thảo

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng Biên tập Tạp chí CAND nhấn mạnh: “Nhìn lại chặng đường lịch sử 90 năm, trải qua các giai đoạn cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta giành được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Cùng với đó, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng trong sáng, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, xây đắp nên truyền thống anh hùng vẻ vang, xứng đáng là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã nêu nhiều ý kiến phát biểu khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích. Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học, các chuyên gia và các đại biểu còn đóng góp những phát biểu, tham luận quan trọng, nêu rõ một số vấn đề về phát huy tính tiên phong, một số vấn đề cơ bản trong thực hiện trách nhiệm nêu gương hiện nay của Đảng viên trong Công an nhân dân (CAND); những dấu mốc quan trọng Đảng lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng CAND…; khẳng định sự ra đời trong những ngày Cách mạng Tháng Tám lịch sử, được tôi luyện, thử thách qua các cuộc chiến tranh và trong thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước, lực lượng CAND ngày càng trưởng thành. 

Kết luận buổi hội thảo, Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Thái, khẳng định: Hội thảo đã thu được nhiều kết quả, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Qua đó, đúc rút các bài học kinh nghiệm về Đảng lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Tin cùng chuyên mục