Khẩn trương hoàn thành 7 tiêu chí chưa đạt để Đan Phượng thành quận vào năm 2020

  • 18/04/2019 16:46
  • 1 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Mới đây tại phiên họp tập thể tháng 4-2019, UBND TP đã xem xét Đề án đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng thành quận vào năm 2020. Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị hoàn thiện đề án, báo cáo lãnh đạo TP trước ngày 30-4.

Qua xem xét, UBND TP đánh giá, với phương án chuyển nguyên trạng huyện Đan Phượng thành quận, các xã, thị trấn của huyện thành các phường, dự thảo Đề án đã bám sát các tiêu chí của quận, của phường được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Đồng thời, có xác định những định hướng, giải pháp đầu tư xây dựng từ huyện lên quận, từ xã, thị trấn lên phường vào năm 2020: tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị, quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, hoàn thiện các tiêu chí về phát triển kinh tế - xã hội và hệ thống cơ sở hạ tầng.

Đối với 7/27 tiêu chí chưa đạt, Tập thể UBND Thành phố chỉ đạo UBND huyện Đan Phượng xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đối với từng nhóm vấn đề; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ tập trung sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành phố.

UBND TP giao Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Đan Phượng lên phương án đầu tư xây dựng, phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn; tăng cường rà soát, tuyệt đối không để phát sinh công trình vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng nhà ở trên đất nhà xưởng.

UBND TP cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế Hà Nội nghiên cứu, xem xét đề xuất bổ sung, điều tiết kinh phí để thực hiện đầu tư xây dựng huyện lên quận. UBND huyện Đan Phượng phối hợp Sở Nội vụ hoàn thiện Đề án, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 30/4/2019.

Tin cùng chuyên mục