Khẩn trương giải quyết thủ tục tăng vốn điều lệ cho Agribank

  • 11/08/2020 15:41
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng có nợ xấu cao có biện pháp hiệu quả xử lý nợ xấu và ngăn chặn nợ xấu phát sinh.

Đây là một trong những nội dung được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong văn bản số 5596 /NHNN-VP về việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành ngân hàng.

Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc NHNN tiếp tục giám sát chặt chẽ và chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) triển khai quyết liệt, hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt.

Trong đó, khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn ngân sách nhà nước; tiếp tục xử lý vấn đề tăng vốn điều lệ cho các NHTM nhà nước (VietinBank, Vietcombank) thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phần.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2015/NĐ-CP để có cơ sở thực hiện tăng vốn cho các NHTM nhà nước; xây dựng lộ trình tăng vốn cho các NHTM nhà nước trong giai đoạn 2021-2026, trong đó có phần tăng vốn từ nguồn ngân sách nhà nước để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Xử lý nợ xấu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng

Xử lý nợ xấu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng

NHNN cũng yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo các TCTD có nợ xấu cao có biện pháp hiệu quả xử lý nợ xấu và ngăn chặn nợ xấu phát sinh. NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn, hỗ trợ TCTD xử lý, phát mại tài sản bảo đảm, góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, cơ cấu lại hệ thống các TCTD…

Cùng với đó, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” kết hợp với đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến kết quả thực hiện mục tiêu của Đề án. Trên cơ sở đó, xây dựng Đề án cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025.

Hiện nay, theo cập nhật báo cáo tài chính các ngân hàng, dù được phép cơ cấu nợ, khoanh nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư 01 của NHNN nhưng nợ xấu vẫn có xu hướng tăng.

Cụ thể, số dư nợ xấu của 12 ngân hàng niêm yết lớn nhất đã tăng  10,6% trong quý I-2020 so với năm 2019 và  tăng thêm 5,4% tính đến hết quý II, tức là mức tăng lên đến 16% từ đầu năm đến nay, tương đương 1,6% tổng dư nợ (so với 1,4% năm 2019).

Tin cùng chuyên mục