Khẩn trương đưa Nghị quyết Trung ương 7 vào cuộc sống

  • 29/06/2018 19:10
  • 0 bình luận
  • Đông Hưng
  • In bài
ANTD.VN - Sau một ngày làm việc khẩn trương, chiều 29/6, Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã hoàn thành chương trình đề ra.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW về  “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị, để khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đảng ngay sau Hội nghị tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ở địa phương, đơn vị cho số cán bộ, đảng viên chưa được dự Hội nghị hôm nay. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đảng căn cứ Kế hoạch số 10-KH/TW, ngày 6/6/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và căn cứ tình hình của Đảng bộ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận, xác định những giải pháp cụ thể, có lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, phân công trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực và quyết định hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Khẩn trương đưa Nghị quyết Trung ương 7 vào cuộc sống

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 phải gắn chặt với thực hiện các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 Khóa XII, nhất là Nghị quyết về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, trước mắt là sử dụng hiệu quả bộ tài liệu mà Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết, việc tuyên truyền phải gắn với đấu tranh bảo vệ nền tảng của Đảng, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị. 

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đảng tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên. Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục