Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sau giãn cách xã hội thế nào?

  • 18/10/2021 16:53
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bảo hiểm xã hội các địa phương về việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sau giai đoạn giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19.
Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sau giãn cách xã hội thế nào? ảnh 1

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu rõ, ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, quản lý hiệu quả dịch Covid-19”. Theo đó, mức độ dịch bệnh được phân thành 4 cấp độ và do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở tiêu chí đánh giá do Bộ Y tế ban hành.

Để phù hợp với tình hình mới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các địa phương thực hiện một số nội dung liên quan đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sau giai đoạn giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội các tỉnh căn cứ cấp độ dịch bệnh được xác định tại địa phương, biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch bệnh quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP nêu trên; phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở y tế tổ chức thực hiện việc khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế thuận lợi, đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện các hướng dẫn về khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tại các Công văn số 6373/BYT-BH, Công văn số 3100/BYT-BH, Công văn số 5028/BYT-KHTC, Công văn số 2172/BHXH-CSYT và các hướng dẫn khác có liên quan khi chưa có quy định thay thế.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh. Trong đó, lưu ý các trường hợp người bệnh được chỉ định làm xét nghiệm Covid-19; thực hiện phục hồi chức năng các di chứng về vận động, hô hấp... sau điều trị bệnh Covid-19; đồng thời thực hiện giám định và thanh toán theo các quy định hiện hành.

Tin cùng chuyên mục