Khai trừ Đảng Phó Viện trưởng viết bài sai sự thật trên Facebook

  • 08/03/2019 14:50
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTD.VN - Ông Trần Đức Anh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển  kinh tế - xã hội Đà Nẵng, bị khai trừ Đảng do đã viết, đăng  tin,  bài  sai  sự  thật,  không  đúng  với  quan  điểm  của  Đảng,  chính  sách, pháp  luật  của  Nhà  nước  trên  mạng xã hội Facebook.  

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Đức Anh Sơn, đảng viên Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội Đà Nẵng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển  kinh tế - xã hội Đà Nẵng. 

Theo  đó,  ông Trần  Đức  Anh  Sơn  đã  viết,  đăng  tin,  bài  sai  sự  thật,  không  đúng  với  quan  điểm  của  Đảng,  chính  sách, pháp  luật  của  Nhà  nước  trên  mạng xã hội Facebook, vi phạm Điều 3, 4, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Quy định 5946-QĐ/TU ngày 13-9-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

Vi phạm của ông Trần Đức Anh Sơn là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi ông sinh hoạt, công tác.

Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 7; Điểm g, Khoản 2, Điều 10, Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với ông Trần Đức Anh Sơn.

Tin cùng chuyên mục