Khai mạc trưng bày “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  • 18/05/2021 15:48
  • 0 bình luận
  • Thanh Xuân
  • In bài

ANTD.VN - “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là trưng bày vừa khai mạc sáng nay 18/5 tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021).

Trưng bày giới thiệu hơn 300 bức ảnh tư liệu, tài liệu thời sự và chia làm 3 phần.

Phần I: Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực giới thiệu 170 bức ảnh tư liệu quý. Nội dung phần này đã làm nổi bật những phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đó là ý chí quyết tâm tìm đường cứu nước giành độc lập tự do cho dân tộc; Tận tụy phục vụ Đảng, Tổ quốc và nhân dân; yêu mến, tin tưởng nhân dân, tập hợp được sức mạnh khối đại đoàn kết nhân dân; Tấm gương sáng ngời về đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; Xây dựng, bảo vệ và phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới vì hòa bình công lý và tiến bộ xã hội...

 Khai mạc trưng bày “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ảnh 1

Tài liệu trưng bày tại trưng bày

Phần II: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giới thiệu hơn 70 ảnh tư liệu, thời sự. Trong phần này đã giới thiệu những hình thức tuyên truyền phát huy tác dụng của Khu di tích cùng các bộ, ban, ngành cả nước trong 5 năm (2016-2021) để hưởng ứng Chỉ thị 05-CT/TW. Đó là đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo và khách tham quan; Công tác xuất bản, trưng bày, triển lãm tại Khu di tích và các địa phương ở trong nước; Những tấm gương điển hình bình dị mà cao quý xuất hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: y tế, quốc phòng, văn hóa, kinh tế, đối ngoại… làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phần III: Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh giới thiệu 60 ảnh tài liệu về hiện vật, quà tặng của bạn bè quốc tế trưng bày tại Khu di tích, bút tích của các nguyên thủ quốc gia các nước trên thế giới khi vào thăm di tích và các hoạt động tuyên truyền của Khu di tích ở nước ngoài. Nội dung này đã phần nào minh chứng cho lòng ngưỡng mộ và tình cảm yêu quý của nhân dân khắp nơi trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Khai mạc trưng bày “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ảnh 2

Qua nội dung trưng bày: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chúng ta càng khẳng định: Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới “là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc ta”.

Cuộc đời và sự nghiệp của Người, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là “một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc” đã “góp phần vào sự nghiệp giải phóng chung của toàn nhân loại vì hoà bình, độc lập dân chủ và tiến bộ xã hội”.

Trưng bày cũng góp phần khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, hội nhập với thế giới và là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và Nhân dân ta, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tin cùng chuyên mục