Khai mạc trưng bày chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa"

  • 11/08/2020 16:37
  • 0 bình luận
  • Hương Thủy
  • In bài
ANTD.VN - Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 11/8, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã khai mạc trưng bày chuyên đề và Hội thảo khoa học với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa".

Trưng bày chuyên đề giới thiệu gần 100 bức ảnh tư liệu và gồm 3 phần. Phần 1 là "Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập". Phần 2 là "Hồ Chí Minh, người sáng lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa". Phần 3 là "Một số hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh".

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, cách đây 75 năm, ngày 2/9/1945 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do và CNXH. Nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, một nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhân dân ta từ người nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề


Đánh giá cao ý nghĩa của cuộc trưng bày chuyên đề và hội thảo khoa học, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng, thông qua những nội dung trưng bày trong chuyên đề, đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế có dịp tìm hiểu nhiều hơn về tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám 1945; đặc biệt là vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, một nhà nước kiểu mới ở Việt Nam, một nhà nước tiến bộ, phù hợp với xu thế của thời đại.

Ảnh chụp hiện vật trưng bày tại triển lãm

Ảnh chụp hiện vật trưng bày tại triển lãm


Sau khai mạc trưng bày chuyên đề, hội thảo có cùng chủ đề đã diễn ra với sự tham dự của các nhà nghiên cứu đã đề cập đến nhiều vấn đề sâu sắc, giàu tính gợi mở, tập trung vào những vấn đề chính: Những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với  thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân thực hiện Cách mạng tháng Tám theo con đường cách mạng vô sản, tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám; Những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa...

Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Nguyễn Văn Công khẳng định, hội thảo và trưng bày chuyên đề một lần nữa khẳng định những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh  đối với cách mạng Việt  Nam và đặc biệt là vai trò của Người trong sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa- Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Tin cùng chuyên mục